top of page
Search
  • Writer's pictureJenna Salminen

Laajensimme strategiakuvatarjontaa

Strategiakuvillemme on ollut suuri kysyntä – kiitos siitä teille asiakkaillemme. Olemme projekteja työstäessä huomanneet asiakkaillamme olevan hieman erilaisia tarpeita strategian viestinnän suhteen, ja niinpä päätimme tuoda valikoimaamme uudenlaiset strategiakuvatyypit.


Uudet strategiakuvatyypit, Basic ja Easy, tulevat aikaisemman Premium-strategiakuvaksi nimeämämme kuvatyypin rinnalle. Siinä missä toteuttamamme Premium-strategiakuvat suunnitellaan sataprosenttisesti yrityksen oman brändiviestinnän ja itse strategian ehdoilla, Easy ja Basic strategiakuvat ovat nopeampi ja kustannustehokkaampi ratkaisu strategiaviestinnän tueksi. Kerron tässä kirjoituksessa vähän enemmän kunkin kuvatyypin hyödyistä ja milloin tilaamista kannattaa harkita.Premium-strategiakuva


Alkuperäiset Premium-strategiakuvamme (2950€) ovat lähteneet täysin asiakkaan tarpeesta ja ovat sitä yhä. Prosessissa perehdymme asiakkaan strategiaan luodaksemme siitä syvän ymmärryksen ja sitä myötä kuvan, joka tiivistää ja huomioi asiakkaan strategian ja toimintaympäristön kokonaisuudessaan. Kuvanluontiprosessi sisältää luonnosvaiheen ja runsaasti kommunikointia ja yhteissuunnittelua asiakkaan tarpeen mukaan.


Premium-kuvassa jokainen kuvitus on alkuperältään meidän käsialaamme ja kuvitustyyli muokattavissa organisaation visuaalista ilmettä vastaavaksi. Kuvasta tulee näyttävä, brändiuskollinen kokonaisuus, joka sopii erityisen hyvin julkiseen strategiaviestintään tai laadukkaaseen sisäiseen viestintään. Asiakas saa kuvasta myös monipuoliset tiedostoversiot ja osakuvitukset, jotta kuvaa voi hyödyntää helposti eri medioissa, esityksissä, verkkosivuilla tai vaikkapa seinätauluna.


FCG konsernistrategia
Täysin puhtaalta pöydältä luonnosteltu Premium-strategiakuva.

Basic- ja Easy-strategiakuvat


Basic ja Easy -kuvat ovat käypä vaihtoehto silloin, kun tärkeintä on saada strategian viesti tehokkaasti välitettyä, ja visuaalisuudessa voidaan tehdä pieniä kompromisseja. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi taloudelliset syyt tai strategiakuvan käyttötarve vain organisaation sisäisissä materiaaleissa.


Premium-kuvasta poiketen Basic ja Easy -kuvissa teksti- ja kuva-asettelut toteutetaan valmispohjan päälle, jonka asiakas saa itse valita. Vain strategiakärjet/tavoitteet kuvitetaan. Asiakas täyttää itse kuvaan tulevat tekstisisällöt sekä ideoi kuva-aiheet valmiiksi lomakepohjaan. Kuvat toteutetaan valmiiksi määritellyllä kuvitustyylillä Polun omatekemää kuvapankkia sekä joitain valmisvektoreita hyödyntäen.


Basic-strategiakuvassa (990€) voidaan ottaa lomakkeen täytön jälkeen vielä yhteinen aloituspalaveri, jossa pääsee esittämään toiveita ja kertomaan strategiasta. Kuva toteutetaan asiakkaan organisaation visuaalisen ilmeen mukaisesti (värit ja fontit). Prosessiin kuuluu myös kirjallinen kommentointikierros. Basic-kuvalla saadaan siis selkeä ja pitkälti brändin mukainen lopputulos, jolla saadaan strategian pääkohdat viestittyä tehokkaasti ja laadukkaasti kuvitusta hyödyntäen.


Startup Refugees strategia
Basic-strategiakuvat ovat yksinkertaisia ja selkeitä strategiakuvia, joissa käytetään organisaation omia fontteja ja värejä, mutta hyödynnetään valmispohjia.


Easy-strategiakuvat (550€) ovat kaikista nopein, mutta myös vähiten kustomoitavissa oleva kuvavaihtoehto – niissä ei esimerkiksi käytetä organisaation omia värejä tai fontteja. Kuva-aiheet toteutetaan Easy-kuvissa, kuten muissakin strategiakuvissamme, aina asiakkaan toiveiden ja ohjeiden mukaan.


Muotoilutoimisto Polku strategiakuva
Easy-strategiakuva tilataan lomakkeella. Saat valmiin kuvan sähköpostiisi viikossa.

Strategian visualisointi kannattaa, olit sitten miettimässä minkä tahansa strategiakuvatyypin tilaamista. Pitkään työstetty strategia kääntyy pienellä vaivalla strategiakuvaksi, joka jää tekstiä paremmin elämään osana esityksiä, viestintää ja työympäristöä. Hyvä strategiakuva onkin samaistuttava, innostava ja helpompi omaksua osaksi omaa työarkea.


3 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page