top of page
Search
  • Writer's pictureJenna Salminen

Strategia kuvana: Näin viestit strategian tehokkaasti

Yritysten ja orgnisaatioiden strategiatyö on tärkeää työtä, jolla tähdätään liiketaloudellisen kehityksen lisäksi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Parhaimmillaan strategia ohjaa ja inspiroi johdon lisäksi niin henkilöstöä, omistajia kuin asiakkaitakin tavoittelemaan yhdessä parempaa tulevaisuutta.


Strategiaviestinnän avulla strategiatyö jalkautetaan osaksi organisaation päivittäistä toimintaa. Strategian visualisointi ja tarinallistaminen ovat parhaat työkalut vaikuttavaan strategiaviestintään. Strategian esitysmuoto voi olla mieleenpainuva one-pager -strategiakuva, huolella tehty PDF-julkaisu, tunteisiin vetoava video tai vaikka kaikkia näitä.


Stategiakuva FCG Finnish Consulting Groupille
FCG Finnish Consulting Grouping strategiakuva. Tekijä: Muotoilutoimisto Polku

Strategiatyöllä luodaan yhteinen päämäärä organisaatiolle, ja strategiakuva on kuin kartta, joka innostaa meidät yhteiselle matkalle sitä kohti.

Miksi esittää strategia kuvana?


Tarinallistaminen ja viualisointi auttavat tekemään strategiasta helposti lähestyttävämmän, kiinnostavamman ja mieleenpainuvamman, oli strategian kohdeyleisö mikä tahansa. Tässä kolme syytä, miksi strategiaviestintään kannattaa panostaa:1. Kuva kiinnostaa


Ihmiset ovat luonnostaan kiinnostuneempia kuva- kuin tekstisisällöstä. Kuvan ja tekstin yhdistelmän on tutkittu olevan helpoin tapa oppia ja muistaa.


Näyttävä kuva tai video tekee strategiasta mielenkiintoisen niin henkilöstölle, yhteistyökumppaneille kuin asiakkaillekin. Kuva madaltaa kynnystä esitellä, tutustua tai keskustella strategiasta yhdessä. Ja kun strategia halutaan viestiä läpinäkyvästi myös asiakkaille, visuaalinen ja tarinallistettu sisältö on käytännössä välttämättömyys.


Visualisoitu strategiakuva tai -video jättää tekstiä paremman muistijäljen, jolloin strategia ja sen sisältö on helpompi palauttaa mieleen.


2. Visualisoitu strategia on helpompi ymmärtää


Yksi ehdottomista strategiakuvan plussapuolista on sen helppolukuisuus, joka syntyy selkeän jäsentelyn ja visuaalisen hierarkian avulla. Kuvasta näkee yhdellä silmäyksellä strategian ydinviestin ja sen tärkeimmät päämäärät. Organisaatio voi itse vaikuttaa, minkä osa-alueiden tärkeyttä kuvassa halutaan korostaa.


Jotta strategia ei jäisi pelkäksi sanahelinäksi, tarvitaan visualisointia. Se auttaa lukijaa sisäistämän strategian paremmin ja ymmärtämään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita.

Tällöin lukijan on helpompi sisäistää, miksi muutoksia tehdään ja tarvitaan. Kuva voi auttaa myös organisaation jäseniä ja yhteistyökumppaneita näkemään paremmin heidän oman roolinsa osana strategiaa.


3. Inspiroivalla ydinviestillä ja tarinankerronnalla jäät mieleen


Ydinviesti on strategian kantava teema, joka luo strategialle helposti lähestyttävän kosketuspinnan. Se antaa strategialle tarinallisen kehyksen, jota voidaan kuvituksen avulla korostaa entisestään.


Ja kukapa ei rakastaisi brändiä, joka viestii avoimesti ja lähestyttävästi heille tärkeistä arvoista ja tulevaisuuden askelistaan. Rohkea ja inspiroiva strategia saa meidät hyppäämään mukaan, olimme sitten organisaation asiakkaita, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita tai omistajia. Kannattaa siis tuoda se esiin.


Väestöliiton strategia: lupaus, visio ja tehtävä.
Väestöliiton lupaus, visio ja tehtävä. Kuva: Muotoilutoimisto Polku


79 views0 comments

Comments


bottom of page