top of page
Search
  • Writer's pictureJenna Salminen

Strategiakuvitus - tapa tehostaa sisäistä ja ulkoista viestintää

Updated: Apr 15, 2019

Onko yritykselläsi strategia, mutta sen jalkauttaminen henkilöstön keskuuteen ja konkreettisiksi teoiksi vaatii vielä työtä? Strategian viestimisen ei tarvitse olla niin puisevaa, miltä se kuulostaa.


Strategiakuvitus työkulttuuria uudistavalle Luoto Companylle, jonka tiimi koostuu työntekijöiden sijaan tasavertaisista osakkaista

Mikä on strategiakuvitus?


Strategiakuvituksella viittaamme yrityksen strategian pohjalta luotuun visualisointiin, joka tiivistää ajatukset selkeäksi ja hierarkiseksi kokonaisuudeksi. Strategia itsessään voi tapauksesta riippuen sisältää hyvinkin erilaisia elementtejä, kuten arvot, tavoitteet, asiakasryhmät, yhteistyökumppanit, toimintatavat, työkalut tai toimintaympäristön.


Strategiakuvitus voi siis käytännössä olla kuin loppuunhiottu ajatuskartta tai kaavio, joka konkretisoi monimutkaisia ajatuksia ja prosesseja. Loppuun asti hiotun kuvituksen etu kaavioihin verrattuna on, että se lisää viestinnän vaikuttavuutta sekä yrityksen sisäisesti että ulkoisesti.


Sisäisen viestinnän parantaminen


Sen sijaan, että strategia olisi nopeasti unohtuvaa sanahelinää kokouspöydässä, kuvan avulla voidaan viestiä laajoja kokonaisuuksia ymmärrettävässä muodossa. Visuaalinen ulottuvuus avaa kokonaan uuden tavan viestiä yrityksen tavoitteita ja arvoja, sillä kuvan avulla strategian ympärille voidaan luoda halutunlainen tunnelma. Jo yhdellä vilkaisulla katsoja saadaan ymmärtämään strategian pääpaino. Se voi liittyä esimerkiksi arvomaailmaan, kasvuhakuisuuteen, edelläkävijyyteen tai työkulttuurin kohentamiseen.


Strategian pääpainon lisäksi katsojan on kuvan avulla helpompi perehtyä myös yksityiskohtiin, sillä mitä mielenkiintoisemmin strategia on tuotu esille, sitä enemmän sen tutkimiseen jaksetaan keskittyä. Kuva jättää myös huomattavasti paremman muistijäljen, kuin pelkkä verbaalinen viestintä. Siksi sen voimaa ei kannata aliarvioida.


Läpinäkyvää ulkoista viestintää


Arvot ja strategia ovat yrityksen sydän – avaamalla sen annat ihmisille mahdollisuuden kiintyä yritykseesi.


Yritystoiminnan läpinäkyvyys on kasvava megatrendi, sillä ihmiset ovat alkaneet tehdä eettisempiä kulutusvalintoja. Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia myös yritysten motiiveista. Valinnanvaraa alkaa olla loputtomasti, joten kulutusvalintoihin vaikuttavat entistä enemmän tunneperäiset syyt ja arvomaailmat yritysten taustalla. Näin ollen halutaan tukea yrityksiä, joilla on olemassa lähestyttävä tarina, itselle läheinen arvopohja ja jotka kenties tavoittelevat toiminnallaan myös jotain merkityksellistä.


Strategiakuvitus onkin helppo ja mielenkiintoinen tapa viestiä yrityksesi sanomaa myös rohkeasti ulospäin. Näin annat asiakkaallesi mahdollisuuden tutustua yrityksesi todelliseen luonteeseen tuotteiden ja palveluiden takana.

Strategiakuvitus Eläkkeensaajien Keskusliitolle

438 views0 comments

Comentarios


bottom of page