top of page
Search
  • Writer's pictureJenna Salminen

Mitä on hyvä infografiikka?

Updated: Jul 13, 2021

Kun sinulla on tärkeä asia, joka on hankala tai pitkäveteinen selittää, käytä infografiikkaa apunasi viestinnässä. Monimutkaiset prosessit aukeavat kuulijallesi helpommin esimerkiksi polkujen ja kaavioiden avulla. Pidä mielessä seuraavat viisi vinkkiä, kun suunnittelet infografiikkaa viestinnällisiin tarpeisiin.


1. Selkeä ydinviesti


Hyvän infografiikan sanoma avautuu katsojalle silmänräpäyksessä. Mieti siis, mikä on ydinviesti, jonka haluat kuvalla välittää, ja otsikoi kuva sen mukaan. Jos infografiikkaan on yhdistetty kuvitusta, sen tulisi myös ohjata kuvitusaiheillaan oikean aihepiirin pariin.


2. Helppolukuisuus


Jotta myös graafin sisältö yksityiskohtineen olisi mahdollisimman helppo ymmärtää, tulisi infografiikassa olla selkeä rakenne. Rakenne on selkeä silloin, kun lukujärjestys ja hierarkia ovat helppo hahmottaa.


Lukujärjestyksellä tarkoitetaan sitä, mihin katse kiinnittyy ensimmäisenä ja mihin se siitä jatkaa. Hyvässä infografiikassa haluamme tietenkin tutkiskelun alkavan oikeasta paikasta, kuten polun alkupäästä tai ajatuskartan keskipisteestä. Luonnolliset lukusuuntamme ovat vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, mutta myös visuaalisilla objekteilla voi ohjailla katsetta. Esimerkiksi numerot ja polut ovat erityisen hyvä tapa varmistaa oikea lukujärjestys.


Jos infografiikka on kovin laaja kokonaisuus, tulisi pitää erityishuolta siitä, että katsoja pystyy hahmottamaan grafiikan hierarkisen rakenteen ja tunnistamaan tärkeimmät viestit yksityiskohtien seasta.


Myös hyvä tapa varmistaa infografiikan helppolukuisuus on valita siihen esitystapoja ja symboleita, jotka ovat katsojalle jo ennestään tuttuja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kaaviot, diagrammit, polut, nuolet tai oikein/väärin -symbolit.


3. Vähemmän on enemmän


Kaikkea tietoa ei kannata ahtaa yhteen näkymään, sillä mitä enemmän tietoa on,

sitä enemmän se myös menettää merkityksensä. Infografiikasta saa suurimman hyödyn irti, kun sen avulla onnistutaan selittämään vaikea tai laaja kokonaisuus visuaalisesti tiivistettynä niin, että katsoja ymmärtää kokonaiskuvan yksityiskohtien sijasta. Siksi infografiikkaan ei kannata lisätä myöskään liikaa tekstiä, vaan antaa infografiikan toimia muun tekstin tukena korostaen yhtä asiaa kerrallaan.


Mikäli visualisoitavaa asiaa on erityisen paljon ja myös yksityiskohtien esiintuomiseen halutaan panostaa pilkkomatta kuvaa osiin, poikkeuksena voivat toimia esimerkiksi skrollattavat infografiikat tai selitysvideot.


4. Saavutettavuus


Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että suunnitteluprosessissa on huomioitu myös erityisryhmät, joilla saattaa olla esteitä lukea tai ymmärtää grafiikkaa. Tällaisia esteitä voivat olla esimerkiksi värisokeus, heikkonäköisyys tai vaikeudet luetun ymmärtämisessä. Näin teet grafiikasta kaikille luettavamman:

  • Vältä värierottelussa haastavia väripareja, kuten punainen ja vihreä. Käytä värien ohella myös jotain muuta erottelutapaa, kuten muotoja tai symboleita.

  • Käytä helppolukuisia fontteja ja riittävän isoa fonttikokoa. Kiinnitä huomiota, että tekstillä ja sen taustavärillä on tarpeeksi suuri kontrastiero. Tumma teksti on myös luettavampaa vaalealla taustalla, kuin vaalea tummalla taustalla.

  • Rakentele kuva selkeästi ja käytä selkeitä ja ytimekkäitä ilmaisuja.


5. Visuaalisuus


Kun myös infografiikan visuaalinen ulkomuoto on kunnossa, infografiikka vetoaa lukijaan ja kannustaa tutkiskelemaan sitä lisää. Raskaan ja sekavan näköiset infografiikat voivat puolestaan olla luotaantyöntäviä.


Viestinnällisissä tarkoituksissa voi olla hyötyä tuoda myös kuvitusta infografiikkaan, sillä kuvituksen avulla saadaan vietyä katsoja nopeasti halutun aihepiirin ja tunnelman pariin. Kuvitetun infografiikan jättämä muistijälki voi myös olla huomattavasti parempi, sillä visualisointi auttaa konkretisoimaan asioita. Kohtuus kannattaa kuitenkin muistaa kuvitusten kanssa, sillä kuvituksen tarkoitus ei ole viedä valtaa itse tiedolta.

Sarlinille tehty strategian visualisointi, jossa on kuvituksen avulla konkretisoitu yrityksen visio, missio, tavoitteet ja arvot.

Comments


bottom of page