top of page
Search
  • Writer's pictureJenna Salminen

Hanke, täältä vinkkejä visuaaliseen viestintään!

Updated: Aug 4, 2022

Tässä kirjoituksessa käydään läpi muutamia vinkkejä ja ideoita onnistuneen hankeviestinnän toteuttamiseksi.


Visuaalista viestintää kuvituskuva

Hankeviestintä on maraton, ei sprintti


Hankkeiden tavoitteena on jättää pysyviä positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä. Onnistunut hankeviestintä takaa sen, että hanke tavoittaa toivotut sidosryhmät hankkeen aikana ja hankkeen tulokset jäävät elämään myös sen päättymisen jälkeen. Hankeviestinnän laatuun kannattaa siis panostaa hankkeen alusta loppuun asti.


Kun teet hankkeen viestintäsuunnitelmaa, mieti jo alusta alkaen, ketkä ovat hankkeesi kohderyhmää ja mistä kanavista tavoitat heidät. Kohdentamalla tehokkaita ja kiinnostavia viestejä näihin kanaviin saat sanan hankkeestasi leviämään, sitoutat mukanaolijoita ja voit löytää uusia yhteistyökumppaneita, osallistujia ja aiheesta kiinnostuneita.


Olen oppinut sen, että ”kotikutoinen” viestintä ei enää riitä, vaan tarvitaan viestinnän suunnittelua ammattilaisten kanssa. –Anne Savuoja, projektipäällikkö, Vertaistervarit-hanke

Muista myös huomioida jo hankesuunnitelmaa ja hankkeen rahoitussuunnitelmaa tehdessäsi mahdolliset graafiseen suunnitteluun ja viestintään liittyvät kulut.Visuaalinen viestintä osana onnistunutta hankeviestintää


Hankkeella olisi hyvä olla alusta asti tunnistettava hanketunnus sekä pienimuotoinen ohjeistus visuaaliseen ilmeeseen. Selkeä visuaalinen ilme antaa hankkeesta laadukkaan vaikutelman. Visuaalinen ilme voi näkyä esimerkiksi PowerPointeissa, esitteissä, verkkosivuilla ja somessa.


Hanketunnus esimerkki ja hankkeen visuaalinen ilme
Graafinen ilme Vertaistervarit-hankkeelle, joka tukee hyvinvointia ja terveyttä vertaisryhmätoiminnan avulla.

Hankkeen visuaalisen ilmeen voi toteuttaa kevyesti. Se voi sisältää esimerkiksi hanketunnuksen, määritellyt värit, fontit ja muutaman graafisen elementin.

Hankkeen visuaalinen ilme esimerkki
Kevytkin visuaalinen ilme taipuu moneksi ja pitää hankkeen visuaalisen viestinnän yhtenäisenä.

Hankkeen sisäisessä viestinnässä kannattaa hyödyntää jo matkan varrella infografiikoita ja visualisointeja, sillä ne auttavat jäsentämään ja hahmottamaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Niistä on hyötyä myös lopuksi, kun hankkeesta aletaan työstämään viimeisteltyä raporttia.

Hankeopas – esimerkkejä infografiikasta
Hankeraportin sisältöjä kehitellessä saa olla luova!

Hankkeen lopuksi toteutettavat hankeraportit ovat monesti pitkiä ja puuduttavia lukea. Hyvä hankeraportti on visuaaliselta ilmeeltään raikas ja kevyt lukea, ja se korostaa hankkeen tärkeimpiä löydöksiä. Siksi hankkeen tärkeimmät löydökset kannattaakin visualisoida kiinnostaviksi ja helposti ymmärrettäviksi kuviksi.

Hankkeen loppuraportti esimerkki
EJY ry:n Turvaperhe-hankkeelle toteutettu loppuraportti.

Hankkeessa voidaan toteuttaa loppuraportin lisäksi myös muita hyödyllisiä tuotoksia.

Hankeraportti malli, hanke työkirja
Porukoissa-hankkeelle toteutettiin työkirja, joka sisältää työkaluja ja toimintamalleja tulosten hyödyntämiseksi.

Tässä vielä joitakin konkreettisia ideoita hankeviestinnän tehostamiseksi:

  • Logo ja kevyt visuaalinen ilme: visuaalinen ilme tekee hankkeesta uskottavan ja auttaa yhteistyökumppanien löytämisessä.

  • Sosiaalisen median kuvakkeet ja bannerit

  • Powerpoint-pohjat

  • Hankesuunnitelman visualisointi: aikajana tai polkumainen prosessikuvaus, joka esittelee hankkeen vaiheet ja pitää katseen maalissa koko hankkeen ajan.

  • Infografiikkaa matkan varrelta: hankkeen aikana syntyvät tutkimustulokset sekä kehitellyt toimintamallit, kaaviot, asiakaspolut ja muut luonnokset voidaan viimeistellä visuaalisesti hankkeen aikana tai sen päätteeksi.

  • Dokumentointi hankkeen aikana: valokuvia voidaan hyödyntää viestinnässä monipuolisesti esimerkiksi somessa, verkossa, esitteissä ja loppuraportoinnissa.

  • Myös kuvituskuvat ovat valokuvien tapaan hyvä vaihtoehto monipuoliseen viestintään hankkeen aikana.

  • Hankkeen loppuraportti: visuaalisesti viimeistelty loppuraportti auttaa korostamaan hankkeen tärkeimpiä tuloksia ja on myös miellyttävä lukea. Sen avulla hanke jää paremmin elämään.


Ole siis luova ja muista kysellä apua materiaalien toteutuksiin jo hyvissä ajoin!________ Edit 8/2022:

Päätettiin tähän liittyen kehittää meille valmispaketti, jolla saisi helpotettua hankeviestinnän suunnittelua, toteutusta ja etenkin budjetin ennakointia. Tämä paketti sisältää laadukkaat, mutta kevyesti ja tehokkaasti toteutetut viestinnän materiaalit hankkeesi ajalle, eli vastaavan tyyppisiä toteutuksia, kuin tämän postauksen kuvissa. Suunnitelmaa voidaan muokata yhdessä hankkeen aikana, ja meiltä saa graafista tukea aina tarvittaessa! Pistä viestiä, niin jutellaan aiheesta lisää.

– Jenna
Comments


bottom of page